Každý človek v mojom živote odzrkadľuje určitú moju časť. Ľudia, ktorých mám rada, odrážajú moje láskyplné aspekty. Ľudia, ktorých nemám rada, zas odrážajú tie moje zložky, ktoré potrebujem uzdraviť. Každý životný zážitok je príležitosťou na rast a uzdravenie.


Únor 2012

človek

16. února 2012 v 23:51 | Martinella |  Zaujímavosti
Povedzme si niečo o tom, ako si vlastne duchovná veda predstavuje človeka, aj s jeho nadzmyslovými článkami, kto vlastne človek je.
Fyzické telo je to,čo má človek spoločné s minerálnou ríšou. Skladá sa z tých istých látok ako minerály a horniny. Minerálne telo človeka však nemá z minerálneho sveta svoju formu, svoj tvar. Keby vyzeral človek ako minerál, nemal by ľudskú formu. Vyzeral by možno ako kryštál, alebo by sa sypal ako piesok. Sú to vyššie, nadzmyslové princípy, ktoré uchopujú hmotu a vnucujú jej iné, vyššie zákony, než len zákony minerálneho sveta. Keby mal človek len minerálne telo, bol by nehybný ako kryštál, nebol by živý. Nemohol by vykonávať základné životné funkcie podobne ako rastliny, či živočíchy. To, čo v celej rastlinnej a živočíšnej ríši umožňuje životné funkcie, ako rast, rozmnožovanie, atď, je takzvané éterické telo. Je to práve éterické telo, ktoré zabezpečuje, aby sme mohli rásť, vyvíjať sa, prijímať potravu… Sú to éterické sily, ktoré zabraňujú rozpadu formy, budujú ju a v prípade poškodenia opravujú.
Teda čo má človek spoločné s rastlinnou ríšou na rozdiel od minerálov je éterické telo. Smrť je oddelenie éterického tela od fyzického. Rastlina má život, ale nemá vedomie. Nedokáže sa pohybovať z miesta na miesto a vnímať. Nemá život zmyslov ako zviera a človek. Čo zvieraťu a človeku umožňuje pohyb a pociťovať príjemné a nepríjemné, bolesť a slasť, je tzv. astrálne telo. Astrálne telo pozostáva z pudov, vášní, pocitov.
Čo má človek spoločné so zvieratami, na rozdiel od minerálov a rastlín je astrálne, pocitové telo. Astrálne telo včlenilo fyzickému nervovú sústavu a zmyslové orgány. Toto astrálne telo preniklo do fyzického a éterického tela a podradilo fiziologické a životné funkcie - činnosť žliaz, trávenie, dychový rytmus, tep srdca, atď. emóciám ako strachu, rozkoši, atď., čo nemožno pozorovať u rastlín.
Človek má však na rozdiel od minerálov, rastlín a zvierat ešte jeden, štvrtý článok, ktorý je pre neho špecifický a práve ten ho robí človekom: je to jeho duchovná podstata, jeho ja. Toto si opäť podriaďuje všetky tri nižšie články človeka a vnáša do nich novú, ešte vyššiu zákonitosť, než aká by im bola vlastná. Vieme, že človek sa neriadi vždy len tým, čo uspokojuje jeho potreby a telesné pudy, ale riadi sa aj pojmami ako je pravda, čestnosť, vernosť, cnosť… A tie sú niekedy priamo v protiklade s jeho animálnymi inštinktami a životnými, alebo existenčnými potrebami.To, čo robí človeka človekom - čím sa líši od všetkých troch ríš prírody - je jeho duchovná podstata, jeho ja. To ho uschopňuje vnímať a chápať morálne a estetické pojmy, ako sú pravda, krása, dobro, ktoré si zvieratá ani rastliny nedokážu uvedomiť.
Toto základné rozdelenie človeka možno pozorovať v rôznych kultúrach a národoch sveta. Telo éterické je v Indii pránamaja kóša (telo životnej sily, prány), v Egypte Ach (životná sila), v Číne je to čchi. Astrálne telo u Indov ako ráma rúpa (telo vášní) u Egypťanov hati (zvieracia duša)…
Fyzické telo
éterické telo
astrálne telo
ja
Táto štvorčlennosť je základ. Človek je však ešte oveľa zložitejší.
K zmyslovému vnemu astrálnom tele sa u človeka pripája ešte citový dojem, pocit. Napríklad, keď človek vníma farby: jasnožltá - a to čo prežíva nie je len vnem žltej farby, ale aj pocit radosti, ktorý v ňom táto farba vyvoláva. Modrá evokuje pokojnú oddanosť, červená vášeň či hnev… Táto takzvaná pocitová duša sa vyčlenila z astrálneho tela ako jeho zušľachtená, zjemnená časť, na ktorej pracoval človek svojim ja.
Človek tiež neprijíma iba to, čo k nemu prišlo cez zmysly. Ale tvorí si o týchto vnemoch vlastné myšlienky, ktoré nevplývajú bezprostredne z toho, čo vníma zmyslami. Javy sveta nie sú obsahom jeho vedomia len v danom okamihu, keď podnecujú zmysly, ale ukladá ich do pamäti, vracia sa k nim a tvorí si o nich pojmy. Porovnáva, kombinuje, premýšľa. Túto schopnosť nazývame dušou rozumovou. Je výsledkom práce ja na astrálnom i éterickom tele.
A tú časť, ktorá je obrátená nahor, k duchu, k ja, a ktorej obsahom je sebavedomie človeka nazývame dušou vedomou.
V ďalekej budúcnosti raz človek pretvorí to, čo žije ako zvierací život v jeho astrálnom tele, všetky pudy, vášne, na čisté city, na cnosti. Z premeneného astrálneho tela sa zrodí ďalší budúci článok jeho bytosti, tzv. duchovné ja, vyššie ja. Podobným spôsobom prerobí ešte neskôr svoje éterické telo na tzv. životného ducha, a fyzické telo na duchovného človeka. Tieto tri vyššie, duchovné články sú u človeka zatiaľ len v zárodku a budú postupne víťazstvom nad jeho nižšou prirodzenosťou.
Máme teda trojčlennosť človeka: telo, duša, duch, pričom každý z nich je opäť trojčlenný:
duchovný človek, životný duch, duchovné ja = DUCH
duša vedomá, duša rozumová, duša pocitová = DUŠA
astrálne telo, éterické telo, fyzické telo = TELO

Nahliadni do svojho vnútra

16. února 2012 v 23:49 | Martinella |  Automatická kresba
Každý človek, či už s talentom alebo bez talentu je schopný tvoriť. Nie je to o tom, či viem alebo "neviem" kresliť. Tajomstvo sa skrýva v uvoľnení, odosobnenie sa od myšlienok a spočinutia vo svojom strede, hlboko vo svojej duši, tu a práve teraz …
Ako sa pozrieť do seba, alebo napísať list bez slov?
Príjemná atmosféra, pokoj, hudba, pastelky, papier. Nič viac nepotrebujete. Potom už len stačí vybrať prvé pastelky, prvý farbu. Intuícia je dobrý pomocník. Začnite maľovať. Čokoľvek. Pri uvoľnenom zážitku kreslenia len pokojne a nezúčastnene sledujte svoju ruku. Stačí si len uvedomovať, že kreslíte. Že vaša ruka vládne "mocnou silou" plnú farieb a čiar, rovnako tak, ako by ste písali jednotlivé slová, ktorá by mali povedať všetko, čo potrebujete oznámiť. Všetko, z čoho sa skladá prežitok okamihu.
Automatická kresba je prostriedok, ako sa pozrieť do seba, do svojho vnútra. Je obrazom súčasného stavu a je tiež oznámením. Oznámením, čo cítim, ako sa mám a čo potrebujem. Každý sa s automatickou kresbou stretol a často ju aj používa. Napríklad pri telefonovaní, kedy si len tak čmárajú po papieri a pod rukou nám vznikajú akési prapodivné obrazce a štruktúry. Niekedy aj obrázky. A to je dobrý začiatok. Pretože ak sa chceme niečo o sebe dozvedieť, je potrebné pokračovať a vytrvať.
Kresba terapeutická
Automatická kresba je úžasný fenomén a dovolí ukázať našej duši, čo cíti, čo vníma. Kresba celkovo je spôsob terapie, kedy sa snažíme zobraziť naše pocity, odosobniť sa, uvoľniť sa a vyjadriť seba nejakým spôsobom. Kresba ako oznámenia je kresba terapeutická.
Smútok túžba i radosť
U kresby je fantastická jej neverbálnosť. Repertoár slov sa nám zdá často obmedzený pre vyjadrenie nášho zúfalstva, smútku, radosti, lásky a túžby. Pre toho, kto praktizuje automatickú kresbu je veľmi jednoduché nakresliť napríklad tón, akord, pieseň, rytmus, báseň, mantru … Veľmi ľahko možno pomocou symboliky automatickej kresby vyjadriť neopakovateľný, krásny i tragický zážitok. To všetko je kresba, sú to akási slová oznámenie "bez slov".
Tajomná kresba - obrázok, ktorý šepká
Automatická kresba sa dá využiť mnohými spôsobmi. Jedným z nich je "písanie listu". Raz mi ktosi povedal, že niektoré veci sa nedajú vysloviť, pretože nedokážu uniesť informáciu, ktorú po slovách chceme, potom automatická kresba by mohla byť tou správnou cestou. Sprostredkovateľom myšlienky, želania, poďakovanie …
Aj keď ho adresát "neprečíta", jedno je isté. Myšlienka bola adresátovi odovzdaná a jej energetická vibrácia už obstará všetko potrebné k tomu, aby sa napokon dostala jemne a nenásilne k cieľu … Tam, kam bola určená.
Harmonizačné obrázky
Iste ste sa už stretli s tzv. harmonizačnými obrázkami. Sú to obrazy, ktoré pôsobia na emocionálnej i fyzickej úrovni. Pôsobí tiež na psychosomatické ochorenia. Intuícia zavedie bezpečne každého práve k tomu obrazu, ktorý je pre neho najvhodnejšie a uzdravujúci po všetkých stránkach. Kresba tiež napomáha nájsť cestu k oslobodeniu sa od dávnych negatívnych zážitkov a emócií. Je to tiež forma meditácie a relaxácie. Často sa stáva, že napojením sa na jemnohmotý svet, pomocou automatickej kresby, stvárňujete anjelov, elfov, víly, bytosti svetla. Tieto bytosti sa môžu stať strážcami a ochráncami majiteľa obrázku.
Bez slov do vnútra človeka
Existujú ľudia, ktorí dokážu čítať vo farebných čiarach a prijímajú vibrácie im určené rovnako tak, ako by čítali naozajstný list. Sú to terapeuti, ktorí hľadajú odpovede pri psychických problémoch u detí i dospelých. Je to pomôcka, ako sa dostať bez slov k človeku a pochopiť jeho pocity, myšlienky a nálady.

Arterapia

16. února 2012 v 23:47 | Martinella |  Liečenie
Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt.
Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
Arteterapia obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto vedie arteterapiu. Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné prežitky, uvoľniť sa, odpočinúť si. Arteterapia mu prináša radosť z tvorby. Vedúci arteterapie spoznáva svojich klientov, nachádza skryté zákutia v hĺbkach duše.
Výtvarná tvorba má spojitosť s minulým i súčasným životom. Arteterapia je na rozmedzí medzi psychológiou, umením a vedou o umení. Terapia umením je veľmi krásna, vždy silne emotívna a často aj veľmi bolestivá.
Dobrý učiteľ výtvarnej výchovy používa arteterapeutické cvičenia, hoci možno nevie, že to robí. Používame umenie a umeleckú tvorbu ako prostriedok k očisteniu duše, odpočinku, k upokojeniu.
Nepostrádateľnými pri arteterapii sú dôvera a empatia. Zmysel takejto výtvarnej práce bude naplnený len vtedy, ak bude práca spontánna. Klient potrebuje pocit bezpečia. Neexistujú hodnotenia dobre - zle. Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri arteterapeutickom sedení sú originalita, autenticita, sila prežitku, zaujatie, imaginácia. Tvorba je hrou.
Arteterapeut musí byť dostatočne zodpovedný a pokorný. Pri cvičeniach sa môže odkryť naozaj vážny problém a terapeut sa musí poradiť a možno aj odovzdať svoju prácu psychológovi. Pri arteterapii je neoceniteľná spolupráca dvoch ľudí, odborníka na terapiu a odborníka na arte.
Arteterapia vyžíva fakt, že pri tvorbe je nutné prejavovať fantáziu, či už úmyselne, alebo neúmyselne. Tak sa odkrývajú ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté názory a bolesti.
Koho arteterapia zaujala, môže navštíviť seminár a osobne s vyskúšať túto terapeutickú technikuMigréna

16. února 2012 v 23:45 | Martinella |  Liečenie

Migréna a bolesť hlavy…

Bolesti hlavy sú veľmi bežné a pre pacienta veľmi vyčerpávajúce. Nepoznáme snáď človeka, ktorý by v minulosti, alebo prítomnosti bolesť hlavy nepoznal.
Bolesti hlavy často spôsobuje štrukturálna nerovnováha medzi mozgom a tráviacou sústavou.
Veľmi veľa bolestí hlavy zvlášť tých chronických, býva buď priamo, alebo nepriamo dôsledkom výživnej a biochemickej nerovnováhy v tele.
Dlhoročným výskumom vlasovej analýzy sa zistilo, že práve oblasť biochemická spôsobuje najčastejšie bolesťou hlavy. Ak odhalíme príčiny bolestí hlavy, býva veľmi často po bolestiach.

Dôvody spôsobujúce bolesť hlavy sú:

• svalová tenzia
• zápcha a infekcie
• veľké množstvo jedovatých kovov, najmä medi
• zvýšený stres
• alergie a zvýšená citlivosť na jedlá

Svalové napätie a bolesti hlavy

Bolesti hlavy sú spôsobený svalovou tenziou v oblasti krku. Kým štrukturálne nerovnováhy ako je napr. chybné držanie tela, môže odstrániť v tomto type bolesti hlavy môžu byť dôvodom problémov nerovnováhy metabolickej.
C1 prvý stavec(Atlas) sa spája s krvným obehom a pokožkou hlavy, hypofýzou, lebečnými kosťami, mozgom, vnútorným a stredným uchom. Nerovnováha môže spôsobovať bolesti hlavy, migrény, nervozitu, nespavosť, prekážky v hrdle, chrípku, vysoký tlak, stratu vedomia, amnézia, chronickú únavu, závraty,.. Občas pomôže zatlačiť na tento stavec a chvíľu ho podržať. Tlak odstráni blok spôsobujúci bolesť hlavy. Niekedy sa bolesť hlavy spája aj s iným krčným stavcom.

Strava a svalové napätie

Nízka hladina vápnika a horčíka sú jednou z príčin nadmerného svalového napätia a kŕčov. Nedostatok týchto elementov nie je nezvyčajný, najmä medzi jednotlivcami, ktorí pijú nápoje bez alkoholu. Sóda a rôzne nápoje často obsahujú kyselinu fosforovú, ktorá viaže vápnik a horčík v črevnej ploche a spôsobuje jeho nevstrebanie. Nekvalitná strava obsahuje tiež zreteľne menej horčíka.

Svalové napätie a rýchly metabolizmus

Podľa výskumu vlasovej analýzy u týchto typov je malé napätie disponibilného vápnika a horčíka a to spôsobuje rýchle vylučovanie týchto prvkov obličkami. Nižšie vápnikové a horčíkové hladiny sú súčasťou reakcie, ktorá udržuje telo v zvýšenom stave svalového napätia. Ak hladiny klesnú pod kritické hodnoty tieto svalové kŕče a nepriepustnosť buniek môžu spôsobovať bolesti hlavy.

Svalová tenzie u pomalého metabolizmu

Nedostatok disponibilného vápnika a horčíka môže tiež byť u pomalého metabolického typu. Títo ľudia majú veľmi vysoké hodnoty vápnika a horčíka. Vysoké hladiny ukazujú, že vápnik a horčík sa ukladá vo vlasoch a ďalších mäkkých tkanivách tela a je pre potreby buniek nedosiahnuteľný.
Toto znamená, že vápnik je prítomný, ale nie je biologicky použiteľný. Bežný príklad nedosiahnuteľné vápnika sa vyskytuje u starších pacientov, ktorí často chýba vápnik v kostiach, ale tento vápnik je ukladaný v ich tepnách, kĺboch, obličkách a ďalšie tkanivách.

Bolesť hlavy spôsobené zlým trávením, zápchou a infekcií v čreve.

Veľa ľudí trpí nejakým stupňom nefunkčnosti tráviaceho systému, zápchou, alebo chronickou infekciou v črevách .Tento problém sa často vyskytuje už od detstva, alebo ho môžeme pripísať citlivosti na jedlo, fajčenie, alergiu, atd. Pretože nosné a paranazalé dutiny kryjú chúlostivé blany mozgu, podráždenie týchto blán kvôli nahromadeniu, alebo infekcii je bežná príčina bolestí hlavy.
Tieto bolesť hlavy boli obyčajne chronické a môžu byť spôsobené uvoľnovaním histamínu. Vlasová analýza v tých to prípadoch, odhalí často vzory spojené s precitlivenosti, alebo zistí u pomalých typov nízky energetický stav. Keď je nízka energia, nemôže nastať zlepšenie stavu. Pri infekcii sa objaví nízky pomer (sodík / draslík menej ako 2.5:1) .Tento vzor ukazuje na narušenie imunitného systému.
Keď sa imunitný systém zlepší správnou výživou a zväčšením energetického stavu vyrovnávajú sa biochemické procesy tela a problémy často ustupujú. Jedlo, ktoré spôsobuje alergie sa musí zo stravy vylúčiť ..

Migrenové bolesti hlavy

Ďalší typ bolesti hlavy, migréna spôsobuje extrémne nepohodlie pre mnoho ľudí. Tieto bolesti hlavy môžu byť obzvlášť prudké a môžu pretrvávať po niekoľko dní a títo ľudia sú takýmito stavmi veľmi vyčerpaní . Ženy často trpia bolesťami pred ich menštruáciou. Často bolesť hlavy je jednostranná a zhoršuje sa na ostrom svetle. Vlasová analýza odhalila silnú súvzťažnosť medzi minerálnou nerovnováhou a migrénou. Keď sa nerastné nerovnováhy opravia, často bolesti hlavy prestanú.

Nesprávna výživa a migrény spôsobené zvýšenou hladinou medi

Vysoká hladina medi je najbežnejšou biochemická príčina migrény hlavy. Meď má stimulujúci efekt na pyrokatechinaminovú výrobu (epinefrín US, ani-epinefrín US, dopamín, serotonín). Táto chemikália spôsobujú častú príčinu tepnových kŕčov, alebo dráždi chúlostivé štruktúry vnútri mozgu.
Hlavná príčina medi je jej pasívna bilancia. Výskumom sa zistilo, že to spôsobujú slabá činnosť nadobličiek. Nadobličky povzbudzujú pečeň k produkcii ceruloplazmínu, kde meď slúži k väzbe bielkovín. Keď sú ceruloplasminové hladiny neprimerané, meď nemôže byť vstrebaná telom. To je prípad, kedy je meď telom nevstrebaná a to spôsobuje rôznorodosť zdravotných symptómov. Tento problém sa vyskytuje vo väčšom rozsahu pred menštruačnou periódou a môže byť zodpovedný za bolesti hlavy v tomto období mesiaca.
Ďalší možný dôvod je jedovatosť medi pre jej vysoké hodnoty. To môže spôsobovať používanie antikoncepcie, medené vnútromaternicové zariadenie, vrodená jedovatosť medi, nedostatok zinku kvôli zlej strave a nadmerný prísun medi z vody.

Bolesti hlavy spôsobené hypertenziu

Vysoký krvný tlak môže tiež spôsobiť bolesti hlavy z dôvodu nadmerného tlaku na chúlostivé tepny v hlave. Často výživný program založený na vlasovej analýze redukuje zvýšený krvný tlak. Osobitné výživný doplnok ktorý môže pomôcť s vysokým krvným tlakom sú Nutrilite cesnakové tabletky, Nutrilite B komlex.

Stres a migréna

Dôležitý spúšťač bolesti hlavy je stres. Často ak sa stres nezmierni, je ťažké tieto bolesti úplne odstrániť. Stres znižuje hladinu zinku, a tak oslabuje nadobličky. Toto má za následok zvyšovanie medi, ktorá urýchli migrénu. Ďalší účinok stresu je zväčšenie svalovej tenzie v krčnej oblasti. Stres je bežná príčina nedostatku horčíka, ktorý spôsobuje svalové a cievne tenzie. Treba venovať pozornosť životnému štýlu s použitím relaxačných techník ako liečby.Liečenie

16. února 2012 v 23:42 | Martinella |  Liečenie
Problémy kože sú viditeľným prejavom toho, čo sa človek snaží ukryť pred svetom. Tak ako je oko oknom do duše, tak je tvár celistvým výrazom a odrazom osobnosti človeka. Mení sa tak, ako sa mení jej nositeľ. Rysy tváre sa menia podľa toho, ako sa obvykle správame. Pokožka pod očami odráža stav ľadvín (Imidž 10/2007), a tým aj nevyváženosť vzťahov. Niečo sa derie na povrch. Bledosť líc vyjadruje dusenie sa životom, naopak, pevné vystúpené líca dávajú impulz k dobrodružstvám. Vrásky sú symbolom starnutia, no prečo sa vytvárajú už v mladom veku? Je to tým, že nejde o starnutie fyzického tela, ale duše? Napr. vejárikovité vrásky okolo očí poukazujú na človeka, ktorý si svoju empatiu zamenil za ľútosť. Pomáha za každú cenu iným preto, aby sa vyhol riešeniu vlastných problémov. Na mne nezáleží, ide mi hlavne o to, aby sa druhí mali fajn. Nezmysel! Je to skrytá forma úniku od riešenia vlastných životných úloh.
Najrozsiahlejšie tkanivo - koža
Čo chráni moje vnútro pred vonkajšími vplyvmi? … každý prejav tohto vzťahu sa ukáže na pokožke. Vnútorné vredy, ktoré sú na úrovni epidermy, prúdia krvným riečišťom a nevyrazia na povrch, predstavujú problémy, ktoré neberieme za svoje a neriešime ich dostatočne pružne.
Akné
Mladí ľudia si často nesprávne uvedomujú svoje telo a porovnávajú sa navzájom. Menejcennosť, svet snov, ponižovanie druhých a ich zhadzovanie pred ostatnými… Tento zmätok prepuká na tvári vo forme vriedkov , uhrov a boľačiek.
Uhry sú mazové kanáliky, ktoré sa upchajú. Je to ako uzatvorenie sa pred svetom. Ak si budeme pestovať v sebe myšlienku, ako nám ostatní ubližujú a krivdia, začne to v nás pekne "kysnúť", a tým dávame výživu pre hnev, ktorý už spustí zápalový proces. Ak trvá dlhšie, rana začne hnisať.
Svrbenie pokožky (hovorovo "koprivka")
Ak nám myšlienky nedajú spať, prežívame čin a udalosti opakovane, bez akéhokoľvek prínosu pre pochopenie a pokoj duše. Koľko situácií, ktoré sme prežili, by sme najradšej vymazali zo svojho života. Avšak toto naozaj nejde. Sú zapísané hlboko v našom vnútri, ale aj veľmi vysoko - v archívoch univerza. Dráždia nás, sú prejavom nezvládania hlodavých myšlienok. Verme, že neexistuje nespravodlivý osud a my nie sme jeho obete. Čo sa nám v ňom nedarí, nie je naše zlyhanie, ale naša skúška. Študent sa musí opakovane učiť dovtedy, kým nezvládne učivo. Ak skúšku nezvládneme na prvý raz, opakovane ju dostávame, aby sme ju riešili v podobnej situácii, kým to nakoniec nezvládneme. Ak sa situácia vyrieši, pochopí, až potom postúpime do vyššej triedy v ústrety ťažšiemu učivu.
Medziprstová pleseň
Pleseň je druh ochorenia, súvisí s energiou vody v nás. Problém súvisiaci s plesňou sa týka našich nálad a emócií. Nášho neprijatia vlastných schopností - nie som dosť dobrý, nie som si istý…
Alergie, ekzémy
Ekzémy vyjadrujú zápas, boj medzi tým, po čom túžim a čo prežívam. Veľa detí sa rodí do rodiny, v ktorej chápanie spolužitia dvoch duší je rozdielne. Mužské vnímanie spolužitia je odlišné od ženského vnímania. Po chvíli boja o lásku sa slabší jedinec stiahne do svojho vnútra, ticho plače a trpí. Deti v týchto rodinách často postihujú ekzémy. Tie poukazujú na vnútorný boj jedinca. Ako si dieťa môže poradiť so svojím vnútorným bojom, keď sa nachádza v dvoch rôznych názorových táboroch? Je ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Miluje oboch rodičov, ale kde je vlastne pravda? Nepáči sa mu, čo vidí a počuje. Jeho stav a vek mu nedáva inú možnosť, než ukázať svoj nesúhlas chorobou. Ekzém vyžaduje zvýšenú starostlivosť. Stlmí aj nezhody rodičov. Milí rodičia, ak má vaše dieťa ekzém, všímajte si, kedy sa stav zlepšuje a zhoršuje. Zapisujte si jeho psychický stav - v škole, s kamarátmi, v rodine.Stlmené bolesti, zlé pochopenie, zmierenie sa so situáciou navonok, vnútri nezachytený plač.
Hnisavý zápal
Ak zloba kypí, myšlienky hnevu sa prejavujú a zhmotňujú v ľudskom tele. Ak objavíme hnisavý vred, premýšľajme, komu sme svojím nepochopením, ohováraním a zlosťou ublížili.

Bradavice
Bradavice si často dávame do súvisu s čarodejnicami. Hyzdili ich tváre, a preto sú princezné krásne a čarodejnice škaredé. Bradavica je symbolom čohosi škaredého, čo nechceme. Z čoho však vznikli? Zlé myšlienky produkujú zlé výtvory. Usmejme sa na svet, vyšlime lásku každému, koho stretneme - aspoň úsmevom, pozdravom. A svet bude hneď krajší. Majme radi seba i iných a bradavice zmiznú. Buď samovoľne, alebo po lekárskom zákroku sa už neobjavia. Odmietnime škaredé chápanie tohto sveta v svojej mysli a prijmime lásku ako svojho učiteľa.

Herpes (opary kože, pier)
"Čo to chceš ukryť pred ostatnými? Čoho sa bojíš? Čo na sebe nenávidíš? Vidíš vo všetkom len problémy?" Ak si nedovolíme mať radosť, ostávame ako obarení… červení vlastným hnevom, nakysnutí vnútorným tlakom, strnulí strachom a utrpením. Najskôr cítime bolesť cez zasiahnuté nervy, ktoré zotročujú človeka, potom hojenie svrbí. Ten, kto vedome chybuje, trestá sám seba.

Lupienka (psoriáza)
"Hneváš sa na svoju neschopnosť? Popudzuje ťa a dráždi správanie druhých? Napriek tomu nemáš ani chuť, ani ochotu bojovať?" Namiesto ofenzívy (výpadu) - defenzíva (ústup).
Bránime sa, uzatvárame sa do seba. Vytvárame si ilúziu o tom, že sme lepší, než tí druhí, ale vťahujeme si to pod svoj pancier - zrohovatený pancier kože, najmä v lakti a kolenách.
Ak si postihnutý lupienkou, chceš isto niečo zmeniť a presadiť sa lakťami, no nikdy nenájdeš silu pravdivo vyjadriť svoj názor a realizovať ho.

Nadmerné potenie
Ak sa potíme, máme v tele veľký požiar… naše veľké želania sú chybne orientované. Prílišné túžby, prameniace z vlastného ega, sú dopredu odsúdené na neúspech. Nezvierajú nás iba túžby, ale aj strachy a obavy, lebo dopredu očakávame problémy pri ich naplňovaní. Nehanbime sa za svoje problémy a miesto depresií si vyrovnajme myseľ a usmejme sa.
KOŽNÉ OCHORENIA A ALTERNATÍVNE PROSTRIEDKY

KOŽA A VHODNÁ DIÉTA (TELA I DUŠE)
Pomerne jednoduchý ??? RECEPT, ale je jednoduché aj jeho prevedenie?
"Každý deň stretnúť človeka, no nie v plači, nie strachopuda, čo narieka, lež človeka obráteného vetrom v tvári, ktorý bremä vláči, padá a znovu vzlietne, ak toho stratíš, na púšť sa zmenia ulice zaľudnené"….. Nie v sláve. Lež v pote tváre, v ponížení, v potlačení seba samého rastie charakter človeka a krásnie okolitý svet.

LIEČENIE VÝŽIVOU
Zamedzením boja ekzému - nepoužívať pri varení vysoké teploty bez prítomnosti vody, ktorá tíši požiar pri príprave pokrmov. Teda vylúčiť smaženie a pečenie. Ak naviac duši, ktorá rozdávala horkosť a bôľ, dáme okúsiť vo fyzickej potrave horčiny v bylinných čajoch a všetko okoreníme rodičovskou láskou, ekzém mizne.

VONNÉ OLEJE SÚVISIACE S KOŽNÝM OCHORENÍM
Vonné oleje nie sú iba voňavé tekutiny. Za každým z nich je energia, ktorá sa vzdala svojho fyzického a éterického tela, aby nám odovzdala posolstvo svojho rastlinného druhu. Akákoľvek vôňa, ktorá je príjemná a spôsobí harmonizáciu a pohodu, je vhodná. Pozitívne vplývajú vonné esencie žltej farby.
Použitie je rôzne - odparovaním (1-5 kvapiek) do arómalampy, rozprašovaním do vzduchu (5-20 kvapiek), masážou (max. 30 kvapiek) s príjemným partnerom Popis: :-) .

LIEČENIE FARBOU
Nosenie žltej farby napomáha rozjasniť myseľ, vnáša jasnosť a vnútornú múdrosť do najrôznejších situácií bežného života. Dodáva energiu mysli i telu a pomáha pri všetkých problémoch s prijímaním potravy a energie. Tu by bolo vhodnejšie použiť jej doplnkovú farbu - oranžovú - na stiahnutie prejavu šoku pokožky. Farba sa môže používať nosením odevov danej farby, využitím olejov, kúpeľov a pod. Harmonizuje solar plexus. Je v spojení so znamením Leva
- ohnivým znamením slnka. Stimuluje nervovú sústavu a pomáha získať viac energie prostredníctvom dychu a dýchania. Prináša zmyslovú radosť, teda radosť sprostredkovanú zmyslovými orgánmi (čuch, hmat, chuť atď.). Možno ju odporučiť pri neurotických depresiách, tiež pri zimnej depresii. Uľahčuje prekonanie iracionálnej úzkosti a nervozity. Pôsobí teda podporne pri odvykaní, napr. pri odvykaní od fajčenia, pitia kávy, alkoholu a konzumácie sladkostí. Zlaďme priestor do daného farebného odtieňa, doprajme si kúpeľ danej farby, požívajme vôňu danej farby.
Rada: Ak máme problémy s kožným ochorením, je vcelku dobrým a účinným spôsobom pomocnej liečby, ak sa zabalíme do žltej deky, zapálime si vonnú lampu žltej alebo zelenej farby a počúvame relaxačné tóny prírody.
LIEČENIE HUDBOU
Akékoľvek relaxačné tóny, alebo naša obľúbená hudba.

LIEČENIE PRÍRODOU
Ľahnime si uvoľnene vo voľnej prírode a precíťme, ako sa otvára a čistí oblasť solar plexa. Nechajme preniknúť do seba energiu slnka cez vibrácie zvukov a vôní, pomôže nám to nájsť chuť do života. Vizualizujme si situácie, ktoré sa navonok zdajú neriešiteľné, ako vyriešené, a vdychujme energiu týchto situácií. (Pozn. autora - pozor na čas ležania, aby sme v zime nezmrzli Popis: :-) .

LIEČENIE BYLINKAMI
Nenápadná bylinka s významným účinkom je hrdobadka obyčajná (Teucrium chameedrys). Odporúča sa vo forme záparov na kúpele, obkladov a na umývanie.
Rp. na tinktúru: Dve polievkové lyžice nadrobno posekanej vňate zalejeme 500 ml vriacej vody, necháme povariť 5 minút a lúhujeme 30 minút. Precedený odvar užívame 3x denne 80-150 ml pred jedlom.
Rp. na zápar: 4 čajové lyžičky nadrobno posekanej vňate zalejeme 200 ml vriacej vody, necháme povariť 5 minút a lúhujeme 30 minút.

LIEČENIE KAMEŇMI
Každý druh kameňa vyžaduje inú energiu. Niektoré pomáhajú pri liečení, iné podporujú relaxáciu a ďalšie zvyšujú vitalitu. Ak si z pre vás výnimočného miesta prinesiete prírodný kameň, môžete ho tiež použiť na očistu. Kameň, ktorý vám niekto daruje, v sebe nesie energiu darcu. Ak umiestnite taký kameň do priestoru, zapojíte v ňom jeho energiu. Výrazné účinky pri liečení kožných ochorení sú s apofylitom a slnečným kameňom. Tiež pomôžu všetky druhy kameňov žltej farby (napr. citrín - komunikácia a mentálna jasnosť, jantár - ochrana a liečenie).
Apofylit necháva uvedomiť si všetky duševné faktory, ako zlé svedomie, starosti, strachy a neistotu, ktoré zvádzajú schovávať sa za masku ovládania a zdvorilosti. Pomôže nám ukázať sa takými, akými sme, a nie je nutné obraňovať sa vytváraním fasády na tvári, ktoré sa prejavuje v rôznych formách kožných ochorení.
Slnečný kameň. Naplní nositeľa odvahou, nádejou a zdravým sebavedomím. Pomáha zmeniť náš pohľad na seba - nebudeme sledovať len svoje nedostatky a chyby, ale pomôže nám vnímať aj naše silné stránky a schopnosti. Pomáha prekonávať strach, starosti a depresie, čím sa harmonizuje činnosť všetkých vnútorných orgánov a pomáha stimulovať vegetatívny nervový systém. Tým sa napomáha liečenie všetkých kožných ťažkostí.
Nosenie šperkov s kameňmi má rôznorodé účinky na každého z nás. Ťažko dať univerzálny predpis, lebo napr. na človeka narodeného v znamení Raka pôsobí inak, ako na človeka narodeného napr. v znamení Strelca. Napriek tomu sa dá vybrať všeobecné použitie. Napr.: Prsteň - znásobuje jednotu osobnosti. Náhrdelník na krk - uľahčuje komunikáciu, odstráni bloky. Náhrdelník na hruď - zvyšuje ochotu a tlmí hnev, pocity žiaľu, odlúčenia. Náramok na ľavú ruku - zvyšuje naladenie sa na vlastnú ženskú energiu, intuíciu a tvorivosť. Náramok na pravú ruku - zvyšuje pozornosť, kontrolnú a riadiacu činnosť. Všeobecne ale nosenie šperkov vplýva na centrálny nervový systém, ktorý sa harmonizuje, a tým vplýva na pohodu človeka aj jeho sebaprijatie.
Diagnostikovanie AK

16. února 2012 v 23:38 | Martinella |  Automatická kresba
Automatická kresba je diagnostická metóda, pomocou ktorej je možné zachytiť súčasný zdravotný stav človeka. Dokáže upozorniť na chorobu ešte predtým, než vypuknú jej príznaky na tele.
Každej chorobe, alebo zlej funkcii orgánov predchádza energetická zmena, ktorú ešte nevnímame a prejaví sa až za nejaký čas. Tieto zmeny práve automatická kresba dokáže zachytiť.
Pomocou automatickej kresby môžeme zistiť napríklad poruchy čakier, aury, telesných orgánov, energetického systému. Možno zistiť čo v minulosti viedlo k týmto poškodením, ako sa z nich poučiť.
Ja som skúšala diagnostikovanie automatickou kresbou minulý týždeň. Moje šamanské cesty dopadli akosi divne a aj vnútorná očista bola šokujúca. Poprosila som svoju dušu, či by mi ukázala čo nie je v mojom tele v poriadku. Nakreslila telo a zobrazila mi, že moja srdcová čakra je oslabená. Preto aj už dlhší čas vnímam svoju auru akosi vyblednutú , nie peknú zelenkavú.
Ale späť k diagnostike.
Kresba umožňuje diagnostikovať rôzne vplyvy, ktorých dôsledky majú vplyv na naše fyzické i psychické zdravie, napríklad rôzne neorganické bytosti pôsobiace na našej astrálne oblasť, rôzne energie, ktoré človek vytvára nevedome svojou činnosťou alebo myslením. Automatická kresba nám ukáže aj vzťahy medzi partnermi, rodičmi, deťmi i kolegami na pracovisku.
Kresba môže zistiť aj vhodnosť alebo nevhodnosť niektorých potravín pre naše telo, prípadne určiť vhodnosť potravinových doplnkov, byliniek. Pomocou kresby môžeme nájsť aj naše skryté možnosti k zmene nášho súčasného života.
Kresba sa dá uplatniť vo všetkých oblastiach života. Možno ste už niekde zahliadli tzv. liečivé obrázky. Do obrázkov je pri kreslení vložená Potrebná informácie a obrázky potom vyžarujú harmonizujúcu liečivé energie, ktorých účinok sa prejaví na psychickej i fyzickej úrovni.
Vy to občas tak vnímať nemusíte, ale niekto iný, kto vidí vašu kresbu z nej cíti vyžarovať pozitívnu energiu. Minule ma kolegyňa pozorovala ako som si v práci kreslia. Pre mňa to bola nedokončená kresba, ale ona z toho vnímala energiu a chcela po mne, nech jej také niečo nakreslím do bytu.
Automatické kreslenie je zároveň príjemnou a v podstate ľahkou seba poznávacou aj očistnú metódou - cestou, ako sa "vykresliť" z nepríjemných pocitov, alebo ako prostredníctvom vlastného automatického obrázku nahliadnuť do svojej duše, do svojho vnútra. Z obrázku je možné vyčítať, ako sa cítim, čo prežívam a čo potrebujem. Očistnú kresbu aj čítať vo svojich obrázkoch sa naučíte zažívať na kurzoch, alebo môžete vyskúšať aj sami doma.
Nezáleží na tom, či "mám" alebo "nemám talent", či viem alebo neviem kresliť - schopnosť automatickej kresby má v sebe ukrytú každý. Stačí sa uvoľniť, odpútať sa od myšlienok, spojiť sa so svojím stredom. Človek tak nekreslí "zo svojej hlavy", ale stane sa "kanálom", skrze ktorý prúdia informácie.
Ak je informácia v súlade s najvyšším dobrom pre daného človeka, ceruzka odpovede zakreslí. Vyššia sila niekedy odmietne prístup k odpovediam, ak ju nemáme ešte poznať alebo odovzdávať ďalej inej osobe.
Ako na to?
Pohodlne sa usaďte. Dajte si pred seba farbičky, či kriedy(tými sa lepšie tónuje). Poproste svoju dušu, nech vám ukáže ako ona vníma svet vašimi očami a nech vám niečo nakreslí, alebo ukáže, čo dokáže.
Natiahnite ruku nad farbičky a nechajte ju nech si sama zvolí farbu. Ak sa takto dokážete spojiť zo svojou dušou, čiže svojím vnútorným ja, ostatné už urobí ona a vy len sledujete ako kreslí. Ťahy sú úplne iné ako keď kreslíte vy a po celý čas rozmýšľate, čo z toho bude.
Ak chcete diagnostikovať, či vo vašom tele nie je OK, tak ju poproste, nech vám nakreslí, kde máte problém, ktorý treba riešiť.


Nový článek

16. února 2012 v 23:34 | Martinella |  Automatická kresba
Automatická kresba
Každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit. Není to o tom, zda umím nebo "neumím" kreslit. Tajemství se skrývá v uvolnění, oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď ...

Automatická kresba - podívej se do sebe
Automatická kresba je prostředek, jak se podívat do sebe, do svého nitra, do niternosti. Je obrazem současného stavu a je také sdělením. Sdělením, co cítím, jak se mám a co potřebuji. Každý se s automatickou kresbou setkal a často ji také používá. Například při telefonování, kdy si jen tak čmáráme po papíře a pod rukou nám vznikají jakési prapodivné obrazce a struktury. Někdy také obrázky. A to je dobrý začátek. Protože pokud se chceme něco o sobě dovědět, je zapotřebí pokračovat a vytrvat.
Kresba terapeutická
Automatická kresba je úžasný fenomén a každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit. Není to o tom, zda umím nebo "neumím" kreslit. Tajemství se skrývá v uvolnění, oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď - zachycením toho okamžiku. Kresba jako sdělení je kresba terapeutická.
Smutek touha i radost
U kresby je fantastická její neverbálnost. Repertoár slov se nám zdá často omezený pro vyjádření našeho zoufalství, smutku, radosti, lásky a touhy. Pro toho, kdo praktikuje automatickou kresbu je velice jednoduché nakreslit například tón, akord, píseň, rytmus, báseň, mantru…
Velice snadno lze pomocí symboliky automatické kresby vyjádřit neopakovatelný, krásný i tragický zážitek. To vše je kresba, jsou to jakási slova sdělení "beze slov".
Tajemná kresba - obrázek, který šeptá
Automatická kresba se dá využít mnoha způsoby. Jedním z nich je "psaní dopisu". Jednou mi kdosi řekl, že některé věci se nedají vyslovit, protože nedokáží unést informaci, kterou po slovech chceme, pak automatická kresba by mohla být tou správnou cestou. Zprostředkovatelem myšlenky, přání, poděkování...
I když jej adresát "nepřečte", jedno je jisté. Myšlenka byla adresátovi předána a její energetická vibrace už obstará vše potřebné k tomu, aby se posléze dostala jemně a nenásilně k cíli… Tam, kam byla určena.
Harmonizační obrázky
Jistě jste se již setkali s tzv. harmonizačními obrázky. Jsou to obrazy, které působí na emocionální i fyzické úrovni. Působí také na psychosomatická onemocnění. Intuice zavede bezpečně každého právě k tomu obrazu, který je pro něj nejvhodnější a uzdravující po všech stránkách. Kresba také napomáhá najít cestu k osvobození se od dávných negativních zážitků a emocí. Je to také forma meditace a relaxace.
Často se stává, že napojením se na jemnohmotý svět, pomocí automatické kresby, ztvárňujeme anděly, elfy, víly, bytosti světla.Tyto bytosti se mohou stát strážci a ochraňovateli majitele obrázku.
Jak se podívat do sebe, či napsat dopis beze slov?
…příjemná atmosféra, klid, hudba, pastelky, papír. Nic víc nepotřebujete. Pak už jen stačí vybrat první pastelku, první barvu. Intuice je dobrý pomocník. Začněte malovat. Cokoli. Při uvolněném prožitku kreslení jen klidně a nezúčastněně sledujte svou ruku. Stačí si jen uvědomovat, že kreslíte. Ževaše ruka vládne "mocnou silou" plnou barev a čar, stejně tak, jako by jste psali jednotlivá slova, která by měla říci vše, co potřebujete sdělit. Vše, z čeho se skládá prožitek okamžiku.
Beze slov do nitra člověka
Existují lidé, kteří dokáží číst v barevných čarách a přijímají vibrace jim určené stejně tak, jako by četli opravdový dopis. Jsou to terapeuti, kteří hledají odpovědi při psychických problémech u dětí i dospělých. Je to pomůcka, jak se dostat beze slov k člověku a pochopit jeho pocity, myšlenky a nálady.

Búrka pocitov

16. února 2012 v 21:30 | Martinella |  Zaujímavosti
Už pred pár rokmi som sa snažila viac dozvedieť o anjeloch teda najmä o nich. Tak som snorila po stránkach kdekomu a sala informácie. Dozvedela som sa niečo o automatickej kresbe ale aj písaní. V podstate ide o to že človek dokáže komunikovať s nadprirodzenými bytosťami aj za pomoci kreslenia či písania. Stačí sa krásne uvoľniť mať zapálenú sviečku teda je to na Vás ale tak je to lepšie pre očistenie miestnosti a dáva to krásnu atmosféru mať pred sebou papier a farbičky. Najdôležitejšie je poprosiť anjelikov aby Vás pri tomto sprevádzali a pomáhali Vám. Položíte otázku ktorá Vás zaujíma alebo trápi a zároveň nemyslieť nič. Ak chcete písať pozorne načúvate či Vám nepríde nejaká tá odpoveď... Ja som to skúsila s kreslením. Nejak som tomu nedávala veľkú vážnosť a povedala som si len že to skúsim. Zapálila som si teda sviečku a poprosila anjelov o pomoc. Mala som pustenú meditačnú hudbu ktorá mi veľmi pomáha. Pustila som sa do prvého výkresu. Bola som uvoľnená a mala som spustenú ruku na papieri a nad ničim som nepremýšľala.. A tak som kreslila ani neviem čo. Nakreslila som pozadie fialové a do stredu niečo žlto - zlatou farbou. Pripadalo mi to ako huslový kľúč alebo aspom niečo veľmi podobné. Ale čo je najzaujmavejšie môj druhý obrazok bol na potvoru rovnaký. Vtedy som zapochybovala o mojom uvoľnení a povedala som si že to nemá význam pretože tam hore sa mi aj tak neozvú a ja asi na to niesom ani pripravená. Aj tak som si dala tretí papier pred seba a položila som si naň ruky. Mala som ich zababrané od pastelu boli do fialova. ( jedného dňa mi jedna krásna duša ktorú veľmi ľúbim povedala že ma vidí ako kreslím liečivé mandaly a komunikujem prostredníctvom kreslenia s anjelmi. Anjeli mi do mandál vlievajú liečivú energiu a tak aj liečim. ) A tak som zavrela posledný krát oči a spýtala sa v duchu otázku či je naozaj toto správny spôsob komunikácie s Vami bytosti. Zároveň som trela svoje dlaňe o papier pretože mi to bolo veľmi príjemné. Bol zacapkaný rukami a otlačkami prstov. V tom neviem či som naozaj počula odpoveď alebo to bolo len moje namýšlanie čo býva najčastejšou otázkou asi u viacerých ale bolo to áno. Ani nešlo o tú odpoveď ako o tie pocity. Zrazu som pocítila veľký príval lásky, nehy,radosti ale aj smútku hnevu a bolesti. Bola to neuveritelne silná zmes pocitov. Bola až taká silná že som to nevydržala a začalala plakať a lapať po dychu. Trvalo to asi niekoľko minút. Na papieri bola búrka mojich pocitov a stopy sĺz. Ako som sa ukľudnila po chvíľke pemýšlania som prišla na záver toho že anjeli mi chceli naznačiť čo všetko môžem pri kreslení pocítiť a akoby preniesť všetky pocity a starosti ľudí aspom nachvíľu na seba. V budúcnosti to tak možno bude ak začnem s arterapiou konkrétnych ľudí. Počula som už od viacerych že sa s podobným stretli, vraj aj takto môžme liečiť iných prostredníctvom anjelov. Zdá sa to byť veľmi náročné ale na to sme boli stvorení aby sme vedeli uniesť mnoho ťarchy a tým sa aj očisťovali alebo pomáhali očisťovať druhých. No a tak doteraz si myslím že to mohol byť malý náznak kontaktu s krásnymi bytosťami. Mohlo aj nemuselo ale to nieje dôležité. Dôležité je že každým dňom napredujeme vpred a tak už mnoho vecí si nemusíme dokazovať na to aby sme si boli na istom. Stačí veriť v seba a svoje krásne vnútro. Mať rád seba a ľudí okolo seba je veľký krok k pochopeniu mnohých vecí. Tak ja chcem aj Vám popriať aby ste nehľadali všade naokolo ale vo vnútri svojho JA kde je všetká múdrosť a bohatstvo uchované. Buďťe si istý sami sebou každým dňom čoraz viac a ďakujte za každý deň ktorý prežijete aj keď nemusí byť najružovejším ale pamätajte: všetko je pre niečo! S láskou Martinella

Zámok padlých anjelov

16. února 2012 v 11:56 | Martinella |  Zaujímavosti
-klop klop
-a velke dubove dvere zavrzgali a tazko sa otvorili a v dialke stal vysoky chlap v dlhom kabatr a vrukach drzal striebornu lampu a roztancovane tiene naokolo vytvarali tajomnu atmosferu...
povedal vstupte ;)
-hh a ona opatrne vkrocila dnu a nesmelo pozdravila...
-dobry vecer slečna povedal a a otocenou dlanou nahor zovrel prsty k sebe a povedal nasledujte ma prosim.
-slecna sa vduchu zasmiala aky to strnuly pán sa nad nou sklana aj ked niekde v kutiku duse vedela ze je uplne iny nez vyzera,,, a poslusne ho nasledovala..
-zaviedol ju cez chodbu s mohutnym schodiskom do jedalne a povedal ohrejte sa pri krbe kym sluzobnictvo donesie veceru.
-pri vstupe do jedalne slecna ocenila pánov vkus pri pohlade na mohutný krb a príjemnú armosferu ktorá sa z jedálne sirila po celom dome.. sadla si najblizsie ku krbu a slastne si vzdychla.. to teplo jej pripominal jej domov, citila sa príjemne aj ked bola stale akasi nesvoja..
-povedal som ze jedlo je na stole ak dojjete tak sa priosim presunte do svojej komnaty na poschodi je tam vsetko co budete potrebovat a podotkol som prosim neprechadzajte sa po dome je to tu nebezpečne... mohutne hodiny na velikanskej chodbe so schodiskom zacali odbijat polnoc. slecna chela nieco dodat ale vysoky zahadny muč sa stratil v tme.
-slecna rozmyslala ci nieco ochutna a zaroven nechcela urazit domaceho a tak si pomaly sadla k velkemu stolu a siahla po sladkom dezerte. ako dojedala rozmyslala preco veceria sama.bolo to zvlastne nebola zvyknuta jest sama, lepsie jej chutilo ked sa mohla podielat na navarenych dobrotach s niekym.. ako vstavala od stola zasunula stolicku a z ust si utierala zbytky z cokolady.. trosku sa pousmiala.. bol to len okamih,, uvedomila si ze dom uz usina a ona by mala ist tiez najst svoju komnatu.. dom bol naozaj velky a stary.. pod kazdym jej krokom zavrzgala drevena podlaha a tak po spickach utekala do svojej komnaty..
-ked slnko zacalo vykukať spoza temneho lesa ktory obklopoval zamok, vratil soms a späť.
iv dolnej chode pri schodisku som zacitil jemnu vonu a nesledoval ju hore po schodoch.
stale ma vabila jemnym čarom a dostal soms aaz k pootvorenym dveram komnaty mladej dievčiny.
uvidel som jej nadherne rozpustene gaštanove vlasy ako si češe pred velkym zlrkadlom...
zapozeral som sa chvilku... a necakane som sa priblizil a opytal sa ci neico nepotrebuje. dievca sa zlaklo a sklblo hrebenom a vytrhlo si par vlasom vykrikla auuu... ospravedlnil som sa a opytal sa ci neico nepotrebuje. povedala nevidela som vas ako prichadzate to je divne...
-Slusní páni zvyčajne zaklopú ked vchádzajú do niecej komnaty zaspatkovala a rychlo si prehodila cez nocnu kosielku plášť aby jej zakryl jej už aj tak dosť presvytajúce krivky z jej kosielky.. usmiala sa a pozrela na neho nevinnymi ocami.. Dakujem za opýtanie ale myslim ze so vsetkým si viem pomoct aj sama ale je od Vas galantne ze sa zaujímate... ak dovolíte rada by som sa obliekla do siat a hned sa k Vám pridam .. pravdepodobne Vás môžem nájsť v jedálni s vydatnými ranajkami :D
-ano jedlo je nachystane ale musim sa ispravedlnit ze dnes sa vam nebudem venovať tak prisim ospravedlnte moju nepritomnost musim ist na jednu sluzobnu cestu vecer sa vratim. citte sa tu ako doma zamok je velky a mozete sa tu poprechadzat cez den je tu bezpečno.
-V poriadku prikývla.. Predpokladam že to je nieco naozaj doležité ked musite ist. Už teraz sa jej akosi zacnelo.... Nerozumela a tak sa len v duvhu zahriakla a ospravedlnila svoje myslienky tym ze len ma rada spolocnost... ked sa dvere za panom zavreli zacala si obliekat saty a v duvhu premyslala co bude robit v tak velkom zamku sama.. neodvazila sa sama prejst po roznych zakutiach .. to prenecham na pana domaceho ktory hadam bude mat niekedy ma posprevadzat po celom zamku a poukazovat mi jeho zátisia pomyslela si.. vybrala si satenove saty kremovej farby.. prisia jej obopinali krasne vykrojene cipky ktore sa tiahli az dozadu na chrbat .. saty padali az na zem jej chrbat bol odhalený mozno az cudne ale velmi elegantne... vlasy si nechala volne parnute tak ako to mala najradsej.
-pozrela sa do zkradla a ked bola so svojim vyzorom spokojna vybrala sa do jedalne naranajkovat.
pecivo uz rozvoniavalo na chodbe az zaupela od hladu
sluzobnictvo uz bolo netrpezlive a tak si rychlo vzala par sladkych kolacikov
ako dojedla podakovala a sla na prieskum
bolo nezvycajne pekne kedze bola jesen stromy okolo zamku boli prenadherne sfarbene
od zltej az po cervenu
pacilo sa jej to a tak zatuzila cely den stravit vonku
-ked vyhasol den a a slnko sa vymenilo s mesiacom, vdialke bolo počut koč s konskym zaprahom kde svietili lampiačky. rychlo sa rutiac okolo strmich skal do hradu. ked som sa blizil k zamku videl som malu postavu vo velkom okne na poschodi... pomyslel som si dom prazdny sluzobnictvo ziadne hadam jej nebolo dvne, ze spomeniem sluzobnictvo a nikde nic nevidi len vsetko pekne nachystane...
-slecna si akrat cesala svoje dlhe gastanove vlasy a pritom sa pozerala na krasne velky mesiac ktory plaval po oblohe. bol tak jasny az v nom uvidela svoju tvar ... jej tvar sa v mesacnom svetle ligotala a vsetko to posobilo ako keby bola z ineho sveta... bola krasna... pozerala na mesiac tak upenlivo az zabudla ze vonku sa zdvihol chladny vietor ktory sa jej hral z jej dlhymi vlasmi ktore viali vo vanku.. dokonca nevidela ani v dialke prichadzajuci koc.. len sa udivene a akoby namesacne pozerala na tu krasu hore... mala na sebe oblecenu kosielku tmavej farby ktora sa az leskla na mesacnom svite.. kosielka siahala nad kolena a obipinala jej telo z kazdej strany,,,, ked sa prebrala ako keby z mesacneho tranzu presla si rukami po jej hladkom krku az k siji a zaborila si prsty do vlasov... to ju vzdy vedelo krasne uvolnit.. zacalo jej byt uz chladno a tak zavrela okno a vzdialila sa od neho...
-ked som uschoval koč, tak chvilku bolo ticho a potom som sa vynoril zo zapadnej strany chradu kam isla dlhaa tmava neosvetlena chodba... presiel som cez velku kniznicu po malom schodisku doel do velkej miestnosti s krbom... a zdialky sa opytal slecny ako bolo ja hradnej zahrade... a ako stravila den sama na zamku...
-slecna sa trosku prelakla.. nepocula ho kracat.. otocila sa tvarou k nemu aby lepsie vydela tu jeho.. bol zaujmavy .. usmiala sa a aj trosku znervoznela co bolo vydiet na jej nervoznych pohyboch.. Pozdravila a podisla pomalinky blizsie aby ho videla lepsie.. Dakujem za opytanie.. bol to dlhy ale krasny den.. paci sa mi Vasa zahrada hra mnohymi farbami a posobi na mna fascinujuco az magicky.. po dome som sa ale este nepresla kedze som si myslela ze s Vami ma to mozno bude viac bavit.. a aky ste mali den vy pane?
-slabo sa pousmiala...
-neake veci som musel zariadit lebo hori v ktorích sa nachadzame som zdedil a obcas tu chodia tazit drevo inak tu niet ani zivej duše... vsade naokolo len zver a vlky ktore viju na biely mesiac... poprechadzat sa somnou. hmm... zasomral si... som sa :D
myslel som, ze svedavost vam neda
povedal dufam, ze jedlo vam chutilo
prosim v noci sa moc po zamku nepohybujte je to tu velmi nebezpečne a chcel som sa opytat, co vas priviedlo do tak tmaveho lesa ?
nemavam tu navstevu cez den a nie to este vnoci...
-slecna sa chutne zasmiala.. pan sa jej spytal preco sa smeje..? ste tak dobrotivy a bojite sa o moju bezpecnost aj ked ma nepoznate alebo zabudate co ste uz parkrat spominal? ano viem ze je to tu nebezpecne je to tu tak aj citit ale akosi sa nebojim co aj mne je divne... slecna sa slabo zacervenala.. aa pravdepodobne niesom tak zvedava ako ste si ma vykreslil.. viete vy ste tu pánom...
domu.. a uprene sa mu pozrela do oci az musel uhnut pohladom.. slecna si to vsimla a pousmiala sa.. ani sama neviem co ma sem priviedlo.. bola som na prechadzke v lese pretoze v toto jesenne obdobie je vsetko tak krasne a hlavne v lese tak som zatuzila po krase prirody.. moja dusa potrebovala pohladit.. tak som bola ocarena matkou prirody ze som aj stratila pojem o case a zrazu aj slnko bolo uz schovane niekde v dialke..
ovladok ma strach kedze som bola sama ale vsimla som si obrovsky zamok ktory vytrcal medzi konarmi pri mihotavom mesiaci.. nevedela by som sa vratit uz spat domov a tak som teda prisla sem.. este raz vam dakujem za vasu ochotu ma prijat a nesmelo sa na neho usmiala.. ani vlastne neviem preco som tu este ostala,, uz som mohla ist domov ale akosi som tu este chcela stravit den a
neurazit vasu pohostinnost.. ale urcite sa dlho nezdrzim slubujem slabunko sepla slecna a pozrela na pana pohladom zahambeneho maleho dievcatka..
-nepreklaza mi vasa spolocnost... len som zviknuty zit sam dlhe roky sem ziva dusa nevkrocila ...
mozete tu ostat ako sama uznate za vhodne...
-dakujem za Vasu pozornost... To mi je luto ze tu ani zivej duse nebolo ale predpokladam ze Vam to tak vyhovuje.. dodala slecna odvazne..
-vyhovuje dodal a vzapeti sa stratil v tmavej chodbe... slecna skrehla... ked som nanu prehovoril zrazu z horneho poschodia laklo sa obzerala kde stojim a povedal som mozem vas previest po zamku . ak chete su to komnaty stare az z 12.steho storočia
a zas som sa vytratil...
-slecna si vzdychla.. fuu to je naozaj zvalstny muz pomyslela si.. a kde ho tak teraz mam hladat? spatala sa seba samej.. a tak jej nic ine neistavalo len zakricat do tmavej chodby ktora jej nahanala strach.. " rada si pozriem vaše komnaty" a cakala na odozvu.. bola to jej najdhsia chvila ticha..
-..
vtej chvili ako vyriekla sa v tmavej chodbe postupne rozsvietili pochodne pripevnene na stena ch a povedal som nasledujte ma...
-slecna bola v úžase.. tento muž má pre mňa ešte mnoho prekvapení pomyslela si a poslusne ho nasledovala s utajeným dychom..
-a ako sme sli tmavou chodbou kde sa postupne rozsvecovali sviece na chodbe a zanami hasinali, videl som ako sa mlade krasne dievca prelaklo obzrelo...
ked svoj pohlad po chvilke vratit pred seba, a chela sa pozrieť na vysokeho zahadneho pana, ktory kracal vedla nej aspom mala ten pocit...
ale vedla nej nik nekračal...
ked som videl ako sa v jej hlave zastavila myslienka kam sa podel, zacula tajuplny hlas...
nakonci Ta caka prekvapenie...
ked dievca prislo na koniec chodby pripadalo jej to ako keby kracala vecnostou len si nepripadala tak osamotena sama sa zacudovala...
ked otvorila tazke dubove dvere oči sa jej rozziarili ako strieborny šperk a oslepene vstupila do miestnosti plnej červených ruží a ako kračala a hladila končeky travi svojimi prstami zbadala velku fontanu vytesanu s kamena na ktorej boli dookola anieli a demini, ktorim s spojenych dlani vytekala voda. naokolo boli kamenne chodničky pri ktorích sa nachadzali kamenne lavice...
obzerala sa naokolo a cudovala sa mozu byt kri ruzi tak čudesne poprepletane...
pol tam počut štebot vtakov a zver sa chodila napajať k gontane... dalej za velkym jasminovym krikom bolo jazierko s beilimi leknami kde ich obletovali malilinkate pestrofarebne kolibriky...
-dievca bola oslepená krásou.. pripadala si ako v rozprávke.. nechápala kde sa to tam vsetko vzalo.. ani na um by jej neprislo ze zámok schováva aj takéto krásne zakutia... podisla k fontane a presla svojimi útlimi prstami po soche anjela a potom po soche démona.. pristavila prstami tam kde sa sochy drzali za ruky... v tom okamihi akoby jej telom preslo cosi zvlastne.. nevedela to popisat,, mala zmiesane pocity.. citila sa krasne ale zaroven aj ustrachanie.. uz tie sochy vajdrovali zmes dvoch polarít zmes dobra a zla.. namocila si ruky do fontany a chvilku sa nechala unasat studenym dotykom vody... ked uz bola nasytena tekto krasy obisla fontánu s presla po chodníku k jazierku ktoré bolo plné vtáčikov a iných zvieratiek.. cupla si a zadívala sa na tú pestrosť prírody.. v duchu premyslala ze by tiez chcela byt jedna z nich.. citit sa lahka a slobodna.. ako sa pozerala do jazierka zbadala tam svoju tvár.. bola bledsia ako v skutocnosti ale usmiata. jej vlasy jej padali do tváre a konceky vlasov sa jej dotykali hladiny v jazere ako keby sami chceli okusit tu krasu a vzbudit v sebe zivot... ako sa tak na seba pozerala po chvilke strpla a rychlo sa zdvihla.. ked sa otocila stal za nou vysoky zahadny muz ktory v nej vzbudzoval velky respekt a zaroven skrytu nehu.. ked sa lepsie prizrela vsimla si ze nieco pevne zviera za chrbtom a tak sa len pousmiala a pozdravila ho.. Ach opat ste sa tu zjavil ako duch.. toto mi uz nerobte lebo sa mozem velmi vylakat--- pozrela mu do oci a zistila ze aj on sa vpijal do tych jej .. chvilku tak stali bez slova ... cas bol vtedy pre nich jednou neznamou.
-ako som stal nad slecnou a ta skumavo pozerala co drzim za chrbtom, povedal som jej nech zavre oči je to taky maly dar.
ked som jej podal ručne vyrezavanu krabičku s orechoveho dreva a ornamentami vyrytej na nej, otvorila oči a skumavo pozerala co to je zaujala ju velka stuha previazana na vrchu cez ktoru bola pečať po ktorej presla jemne prstami bol tam moj erb zobrazenie dvoch vlkov a naokolo bolo 24 Rún.
povedal som nech ku kludne zlomi a nahliadne co sa skryva pod tym vsetkym...
zacal pofukovať jemny vetrik a zvedavo si obzerala tu jemne vyrezavanu krabičku.
A tak silnejsie zatlačila na pečat, ktora popraskala a uvolnila stužku...
ke dotvorila krabičku vnej bol hruby stireborny prsten polozeny na karminovom hodvabnom vypodlozeni...
bola taka prekvapena, ze zabudla aj ci vedla nej stoji niekto...
bala sa chytit prsten do ruk ale nieco ju ktomu tahalo a ked ho vzala do jej drobnych ruk polozila nazem krabičku a obzerala si ako je vyhotoveny.
vo vnutri bolo Runami vyryte jej meno a navrchi prstena boly dookola male tukance v ktorych boli vyryte runy dookola...
dala si ho na prst ostala prekvapena, ako jej sadol...
vtej chvilo ako si ho nasadila na prst vsetko stichlo a priroda naokolo z jarneho štebotu sa razom zmenila ja chladnu jesen... obzerala sa kde je pan ale ten tam nebol...
obzerala sa naokolo a divila sa, co sa deje... ked zrazu vsetko naokolo stracalo farbu...
pochvilke zacula vitie vlkov v dialke ostala zatrnuta kes zistila, ze sa nieco knej rychlo blizi...
psy? nie tie neviji ... vlky prisli knej a nehibne sa prinej usadili...
-slecna sa zacala triast od strachu.. zacalo jej byt chladno.. netusila ako sa to vsetko mohlo stat.. kde sa nachadza a ako sa dostane do bezpecia.. vlci stali okolo nej a ona bola uprostred.. netusila ako im ujde.. civeli na nu bez pohnutia.. vsetko sa zmenilo citila sa najskor ako v rozpravke ale zrazu jej to vsetko pripadalo ako nocna mora.. kde sa zas vytratil ten uahadny pan? a jako sa sem dostali títo vlci.. klesla na kolena a rozplakala sa.. vlci na jej narek zacali vyť .. znelo to ako smutocna piesen.. slecna od vycerpania znenazdajky zaspala v kruhu divych vlkov.. nebola jej zima pretoze vlčí dych ju zahrieval..
-ked vlky videli ako zaspala, zacali ju budit a snazili sa ju odtiahut smerom do tmaveho lesa.
slecna sa zdrahala ale vlčata ju tlacili kupredu a ona zacala snimi bezhlavo utekat zacali sa zatahovat jasne hviezdy len mesacny svit svietil pod nohy ked po chvilke dosli ku dveram zacali ju tlaci ňufakom na dvere a tak ich otvorila...
a povedala to je chodba ktorou som sa dostala do zimnej zahrady zvlastne...
ked ju jeden vlk poslusne cez dlhu chodbu doprovodil a velke schodisko v stupnej hale...
doprovodil do jej komnaty kde bol zapaleny krb a prijemne teplo si poslusne lahol kusok od krbu a zaspal...
-slecna bola vydesena.. srdce jej busilo a stale nechapala co sa tam vonku stalo... musela si ssadnut .. nesadla si na stolicku ale na zem vedla spiaceho vlka.. zacalo jej byt prijemne ked ju teply vzduch obimal.. divala sa na spiaceho vlka a nemohla od neho odtrhnut oci.. niekoho jej pripominal.. ked uz sa ukludnila jej ruka pomaly presla po vlcej srsti.. velmi ju to ukludnovalo a tak sa k nemu privinula.. vlk jemne zaskucal a oblizol jej dlan.. slecna sa jemne zasmiala a polozila hlavu na jeho chrbat.. premyslala kedy sa toto skonci a co bude potom.. nevedela to ale v kutiku duse sa tesila.. ale na co? ohen v kozube praskal a slecna pomaly zaspavala a vlci dych sa potombal tomu jej.. bol pomaly a rovnomerny..


( tento nedokončený a neupravený príbeh som vytvorila s mojim zaujímavým kamarátom náhodne pri písaní si na webe )

Tešim sa

16. února 2012 v 11:52 | Martinella |  Moje úvahy
Teším sa, páči sa mi čo sa práve teraz na zemi deje a verím že nie som sama. Mám chuť tancovať, spievať, smiať sa plakať.. Páči sa mi že v poslednom čase aspoň nachvíľku zabudnem na mechanický spôsob žitia.. Pozastavím sa a zavriem oči... Zabudnem na trápenia a veci ktoré ma tak zaťažujú.... Nadýchnem sa a predstavím si že nie som nikdy sama a práve v tom okamihu je pri niekto kto ma miluje a pozná ma... Vie ako sa cítim, vie kedy chcem plakať, vie kedy chcem tancovať, vie kedy mám chuť spievať a prežíva to všetko so mnou... No nie je už toto krásne? Každý máme svojho anjela ktorý nás nikdy neopustí. Tak sa len pousmejem a v duchu mu za to poďakujem... Otvorím oči a svet ktorý mi bol tak všedný zrazu nadobudol inú farbu... Je to naozaj krása a každý to môže prežiť.. Stačí sa pozrieť inými očami... očami poznania.. usmejem sa a opäť vykročím do sveta ... Martinella